ทางบริษัท e-Travel Marketing ขอขอบคุณท่านเป็นอย่างสูง

(6 กันยายน 2560)


ทางบริษัท e-Travel Marketing ขอขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ท่านมาร่วมงานสัมมนา เปลี่ยนกลยุทธ์โรงแรม เปิดตลาดออนไลน์ให้จองตรง

วันพุธที่ 23 - 24 สิงหาคม 2560 เวลา 09:00 - 16:30 น. ณ ห้องโบนิต้า 4 โรงแรมโนโวเทลภูเก็ต โภคีธรา จ.ภูเก็ต

หากสนใจข้อมูลเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่