บรรยากาศงานสัมมนา

เรื่อง กลยุทธ์เพิ่มยอดขายโดยตรงให้กับโรงแรม โดย e-Travel & Google

(5 ตุลาคม 2560)


เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมาทางบริษัท e-Travel Marketing ได้ร่วมมือ กับ Google Thailand ในการจัดสัมมนา หัวข้อเรื่อง กลยุทธ์เพิ่มยอดขายโดยตรงให้กับโรงแรม ที่ Google Office Thailand