e-Travel ร่วมกับ Google และ Kbank

จัดสัมมนา เปลี่ยนกลยุทธ์โรงแรม เปิดตลาดออนไลน์ให้จองตรง

(31 สิงหาคม 2560)


e-Travel ร่วมกับ Google และ Kbank จัดสัมมนา เปลี่ยนกลยุทธ์โรงแรม เปิดตลาดออนไลน์ให้จองตรง วันพุธที่ 23 - 24 สิงหาคม 2560 เวลา 09:00 - 16:30 น. ณ ห้องโบนิต้า 4 โรงแรมโนโวเทล ภูเก็ต โภคีธรา จ.ภูเก็ต โดยเราได้ร่วมมือกับ Google ในการให้ความรู้กับผู้ประกอบการโรงแรมเพื่อเพิ่มกลยุทธ์และเทคนิคในการเพิ่มยอดขายให้กับโรงแรมโดยผ่านออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้รับการตอบรับจากทางโรงแรมเป็นอย่างดี