instant-Bookings เพิ่มเครื่องมือในการเชื่อมต่อการทำงานของท่านให้ง่ายขึ้นด้วย RateGain

(29 มิถุนายน 2560)


instant-Bookings เปิดตัวเครื่องมือที่ช่วยในการทำงานของท่านให้ง่ายขึ้นด้วยระบบ Channel Manager ซึ่งเป็นระบบที่เชื่อมต่อการทำงานกับ OTAs ต่างๆและยังช่วยตรวจสอบ disparity rate ของแต่ละ OTAs ด้วยระบบ Channel Manager จาก RateGain คุณจะพบว่าการทำงานของคุณจะรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

หากสนใจข้อมูลเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่ 02-016-6777 ต่อ 1904 และ 1909